jersey_top.jpg

Vår historie

- bildet er tatt kl 05 under et arrangement på Jersey -

jersey_top.jpg

På farten med næringslivet
siden 2001

 
 

Timeline

 

2001 til 2002
Etableringsfasen

2002 til 2005
Vekst, utvikling og segmentering

2008
Vigeland Arrangement selges. Elma Eiendomsdrift blir hovedaksjonær.

2011 frem til i dag
Sterkere segmentering av markedsområder. BlueX AS blir skilt ut som eget datterselskap.

 

 

Hei - BlueX (tidligere Vigeland Arrangement) ble i 2001 opprettet som en selvstendig forretningsenhet innenfor CG Holding med det formål å tilrettelegge bedriftsunike arrangement for næringslivet.

...og det ble vekst: Gjennom perioden 2002-2005 vokste byrået og hadde seks ansatte og flere innleide prosjektmedarbeidere. Samtidig ble det foretatt en segmentering, hvor konferanser og events ble egne satsingsområder. Eksempelvis produserte vi julekonserter tilpasset den enkelte bedrift, noe som skulle vise seg å bli en stor suksess!

Ny eierstruktur og strategi. I 2008 ble Vigeland Arrangement solgt og etablert som et aksjeselskap med Elma Eiendomsdrift som hovedaksjonær. Satsingen på events ble tonet ned, istedet ble det valgt en strategi hvor faglig tilnærming skulle være overordnet i alle arrangementets faser.

Tydligere segmentering.Videre var tanken å segmentere markedsområdene firmaturer og konferanser tydeligere, som en direkte konsekvens av dette ble BlueX skilt ut som et eget selskap i 2011. I dag er BlueX vårt flaggskip og håndterer både små og store firmaturer for næringslivet.

Underveis skiftet morselskapet Vigeland Arrangement navn til BlueXecutive. BlueXecutive arbeider i dag primært med tilrettelegging, rådgivning og konsulenttjenester knyttet til konferanseproduksjon og fagseminarer i utlandet.

Blåfargen er ikke tilfeldig valgt. Blått er sterkt knyttet til næringsliv, tillit, trygghet og innovasjon.