block_watne_jersey.jpg

Vår historie

- bildet er tatt kl 05 under et arrangement på Jersey -

 
 

Timeline

 

 

2001 til 2003
Etableringsfasen

2003 til 2008
Her skjedde det litt av hvert

 

                            2008 til 2010                             Avdelingen selges Oslo Reisesenter. Den norske versjonen av finanskrisen

 

 

2011 frem til i dag
BlueX AS


Nøkkelpersoner

Erik Dreier
Styreleder (oppstart 2001) 

                    Eirin Hansen Solberg                  Daglig leder (oppstart 2004)

                 Elisabeth Reinertsen           Prosjektleder (oppstart 2002)

 

 

På farten med næringslivet

siden 2001

                                                                                                                                                                                                                                    Vigeland Arrangement (dagens BlueX) ble i 2001 opprettet som en selvstendig forretningsenhet innenfor      CG Holding med det formål å tilrettelegge bedriftsunike arrangement for næringslivet.

Gjennom perioden 2003-2008 vokste byrået og hadde seks ansatte og flere innleide prosjektmedarbeidere. Samtidig ble det foretatt en segmentering, hvor kurs/konferanse og events ble egne satsingsområder. Eksempelvis ble det produsert julekonserter tilpasset den enkelte bedrift, noe som skulle vise seg å bli en stor suksess!

Høsten 2008 ble Vigeland Arrangement solgt og etablert som et aksjeselskap med Elma Eiendomsdrift som hovedaksjonær. Satsingen på events ble tonet ned, istedet ble det valgt en strategi hvor faglig tilnærming skulle være overordnet i alle arrangementets faser. Selvsagt i tillegg til byråets opparbeidede renome knyttet til leveranser av premieringsturer/incentivereiser i inn- og utland. Samtidig ble navnskiftet fra Vigeland Arrangement til BlueXecutive gjennomført, og turoperatører på privatmarkedet - Espnes Reiser og Magellan Tours - ble en del av samme eiergruppering.

Videre var tanken å segmentere markedsområdene konferanser/fagseminarer og gruppereiser/incentives tydeligere, som en direkte konsekvens av dette ble BlueX skilt ut som et datterselskap av BlueXecutive i 2011.
I dag er BlueX AS vårt flaggskip, med en solid økonomi og en omsetning på 27 millioner (2017).

 BlueXcutive AS er i dag eierselskapet og arbeider primært med rådgivning og konsulenttjenester knyttet til konferanseproduksjon og fagseminarer i utlandet.                                                                                                                               Samlet omsetning for våre fire reiseselskap er 55 millioner (2017).

Blåfargen er ikke tilfeldig valgt. Blått er sterkt knyttet til næringsliv, tillit, trygghet og innovasjon.